چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-04-20

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن )

نویسندگان: طیبه محمدی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش های عددی و نتایج آزمایشگاهی، رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهایFRP مورد بررسی قرار می گیرد. در تحلیل عددی، از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن برای شبیه سازی رفتار غیر خطی بتن و نرم شوندگی کرنش آن استفاده می گردد. بدین منظور تعدادی تیر بتن مسلح تقویت شده، که قبلا در آزمایشگاه ساخته و آزمایش شده اند، به کمک نرم افزار توانمند اجزای محدود ABAQUS که قادر به استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن می باشد، تحلیل می شوند. بر اساس مقایسه بین نتایج بدست آمده از تحلیل های عددی و نتایج آزمایشگاهی می توان گفت که تحلیل عددی انجام شده با دقت بالایی قادر به پیش بینی نمودار بار-جابجایی، بار حداکثر، توزیع کرنش و حالت شکست تیرهای بتنی تقویت شده با FRP می باشد. به منظور تعیین اثر پارامترهای مدل بر نتایج حاصل از تحلیل عددی و همچنین برای تعیین شرایط بهینه مدل سازی عددی، تحلیل حساسیتی بر روی بعضی از نمونه ها انجام شده است. بر اساس تحلیل حساسیت انجام شده، از مهمترین پارامترهای موثر مدل درتحلیل عددی انرژی شکست می باشد که نقش تعیین کننده ای در پیش بینی شکست های ناشی از جدا شدگیFRP ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, تقویت خمشی, بتن مسلح, مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن, FRP , تحلیل حساسیت, مکانیک شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005720,
author = {محمدی, طیبه and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {دانشگاه تهران, ايران},
keywords = {تقویت خمشی، بتن مسلح، مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن،FRP ، تحلیل حساسیت، مکانیک شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن
%A محمدی, طیبه
%A اصفهانی, محمدرضا
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]