چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-04-20

عنوان : ( ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی )

نویسندگان: ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات ویژگی‌های وابسته به سختی سازه‌های بتنی با روش‌های معمولی به‌آسانی امکانپذیر نیست. برای این منظور نگاشت ارتعاشات سازه به کمک آزمایش مودال بهترین راهکار است. در این مقاله با پردازش داده‌های مودال تجربی، رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ارزیابی می‎شود. این پردازش روی داده‌های آزمایشگاهی نه نمونه تیر بتنی انجام شده که شش نمونه از آن‌ها هنگامی که بار به حدود نیمی از بار نهایی رسید، با ورق‌های پلیمرهای کربنیCFRP تقویت شدند. پس از هر گام بارگذاری با آزمایش ارتعاشی در حالت آویزان، نمودارهای پاسخ‌های بسامدی(FRF) نمونه‌ها در هر یک از درجات آزادی به دست آمدند. پس از تحلیل نمودارها، بسامدهای ویژه و شکل مودها اندازه‎گیری شدند و چگونگی تغییرات آن‌ها در گام‌های خسارت مورد بحث قرار گرفتند. با معیار اطمینان مودال (MAC) تغییرات سختی نمونه‌ها نشان داده شد. در برخی از نمونه‌های تقویت شده با ورق‌های CFRP، مقدار میانگین درصد کاهش بسامدهای ویژه و افزایش شاخص 1-MAC بر پایه مود دوم ارتعاشی به ترتیب 42 و 39 درصد کمتر از مقدارهای وابسته به نمونه تقویت نشده بود. این مقدارها اثربخشی کارهای ترمیمی را نشان دادند و با مشاهدات تجربی هماهنگی داشتند.

کلمات کلیدی

, آزمایش مودال, تیر بتنی, بسامد ویژه, خسارت, شکل مود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005721,
author = {بقیعی, ندا and اصفهانی, محمدرضا and مسلم, کاظم},
title = {ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {دانشگاه تهران, ايران},
keywords = {آزمایش مودال-تیر بتنی-بسامد ویژه-خسارت-شکل مود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی
%A بقیعی, ندا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A مسلم, کاظم
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]