انجمن مهندسی شیمی , 2009-06-14

عنوان : ( ساخت کاتالیزور متالوسن جهت )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت کاتالیزور متالوسن

کلمات کلیدی

ساخت کاتالیزور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005723,
author = {ظهوری, غلامحسین},
title = {ساخت کاتالیزور متالوسن جهت},
booktitle = {انجمن مهندسی شیمی},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ساخت کاتالیزور متالوسن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت کاتالیزور متالوسن جهت
%A ظهوری, غلامحسین
%J انجمن مهندسی شیمی
%D 2009

[Download]