فرایند نو, شماره (8), سال (2005-5) , صفحات (67-72)

عنوان : ( کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , رضا کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روزافزون مصرف انرژی، کاهش مداوم منابع آن در جهان به خصوص در کشور ما، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژی در فرآیندهای صنعتی و اثرات زیست محیطی ناشی از ان ضرورت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در صنایع و همچنین تلاش جهت حفظ ذخایر کشور را آشکار می سازد. افزون بر این مسائل چنانچه مایل به ارائه محصولات خود به بازار جهانی باشیم ناچار از داشتن تولیداتی قابل رقابت از نظر قیمت هستیم. لذا از آنجایی که صنعت قند از جمله صنایع پر مصرف انرژی است. جهت کاهش هزینه تولید باید مصرف انرژی را در این کارخانه ها بهینه نمود.

کلمات کلیدی

, صنعت قند, اتلاف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005739,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and کمالی, رضا},
title = {کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند},
journal = {فرایند نو},
year = {2005},
number = {8},
month = {May},
issn = {1735-6466},
pages = {67--72},
numpages = {5},
keywords = {صنعت قند، اتلاف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A کمالی, رضا
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2005

[Download]