شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون ( تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون )

نویسندگان: مسعود طهانی , سمیه غیبی هاشم اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین موقعیت مناسب سیبک سیستم فرمان خودرو، از اهمیت زیادی در دینامیک خودرو برخوردار است. بدین منظور باید محل سیبک به نحوی انتخاب گردد که با حرکت چرخ خودرو به سمت بالا یا پایین، کمترین تغییر در زاویة تو بوجود آید. در نتیجه، سایش تایر و مقاومت غلتشی کاهش و پایداری خودرو افزایش می یابد. در این مقاله، محل مناسب سیبک سیستم فرمان به روش های ترسیمی و همچنین به کمک نرم افزار ADAMS بدست آورده شده است. با مقایسة نتیجة بدست آمده با موقعیت سیبک فرمان در خودروی پژو 405، صحت روش های مذکور مورد تایید قرار گرفته است. لذا با استفاده از روش های پیشنهاد شده می توان محل مناسب سیبک فرمان خودرو را تعیین نمود.

کلمات کلیدی

, موقعیت سیبک فرمان , سیستم فرمان رک و پینیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005747,
author = {طهانی, مسعود and غیبی هاشم اباد, سمیه},
title = {تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {موقعیت سیبک فرمان - سیستم فرمان رک و پینیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون
%A طهانی, مسعود
%A غیبی هاشم اباد, سمیه
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]