هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28

عنوان : ( استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن )

نویسندگان: اکبر شاهسوند , علی احمدپور , محمدتقی حامدموسویان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005755,
author = {شاهسوند, اکبر and احمدپور, علی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن
%A شاهسوند, اکبر
%A احمدپور, علی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2002

[Download]