اولین کنگره اکوانرژی ایران , 2004-08-31

عنوان : ( راههای موثر بر جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران )

نویسندگان: علی میرسپاهی , محمدتقی حامدموسویان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005756,
author = {میرسپاهی, علی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {راههای موثر بر جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران},
booktitle = {اولین کنگره اکوانرژی ایران},
year = {2004},
location = {ارومیه, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راههای موثر بر جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران
%A میرسپاهی, علی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J اولین کنگره اکوانرژی ایران
%D 2004

[Download]