دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 )

نویسندگان: لیلا هاشمی صدرایی , محمد نصیری زاده , جلیل وحدتی خاکی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرات ریز Pb با اندازه هایی در مقیاس نانومتر از طریق مخلوط کردن پودرهای سرب و آلومینیوم (با نسبت وزنی Pb 25%-Al) در یک آسیای گلوله ای تهیه شده اند. به منظور مطالعه تأثیر اندازه ذره بر دمای ذوب ذرات سرب، نمونه ها برای مدت زمان های 5/1 ، 3 ، 5 و 10 ساعت آسیا شدند، به طوری که با افزایش زمان آسیاکاری، ذرات سرب ریزتر و ظریف تر شده و به صورت همگن در زمینه A1 قرار گرفتند. آزمایش آنالیز حرارتی (DSC) نشان داد در تمام موارد دمای ذوب نمونه ها پایین تر از دمای ذوب تعادلی ذرات درشت سرب بوده، به نحوی که با افزایش زمان آسیاکاری و در نتیجه کوچک تر شدن اندازه ذرات، دمای ذوب نمونه ها کاهش بیشتری یافته است. در این تحقیق ذرات ریز سرب در مقایسه با ذرات درشت اولیه کاهشی تا حدود 20 درجه سانتیگراد در دمای ذوب از خود نشان دادند. بررسی های انجام شده پیرامون علت کاهش نقطه ذوب در نانوذرات حاکی از وجود فصل مشترک های بسیار زیاد و ناهم سیما در ذرات تهیه شد از طریق آسیا کاری می باشد.

کلمات کلیدی

, نقطه ذوب, سرب, نانوذرات, آسیا کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005762,
author = {لیلا هاشمی صدرایی and محمد نصیری زاده and وحدتی خاکی, جلیل and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1},
booktitle = {دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقطه ذوب، سرب، نانوذرات، آسیا کاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1
%A لیلا هاشمی صدرایی
%A محمد نصیری زاده
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران
%D 2006

[Download]