کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران و اولین کنفرانس ملی غدای عملگر , 2007-02-13

عنوان : ( طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , سیدحسین نوعی باغبان , سمانه جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عملکرد لوله های حرارتی در محفظه گرمایش بطور تجربی بررسی شده است. محفظه گرمایش از جنس پلکسی گلاس و بصورت دوجداره می باشد. داخل محفظه 4 لوله حرارتی جاسازی شده است که باعث گرم شدن مواد داخل آن می شوند. لوله های حرارتی از جنس مس با قطر داخلی 20 و قطر خارجی 22 و طول 900 میلیمتر می باشند و از آب به عنوان سیال عامل استفاده می کنند. انتقال حرارت و یکنواختی توزیع دما داخل مخزن گرمایش در توانهای مختلف بررسی می شود و همچنین عملکرد لوله های حرارتی در توزیع دمای یکسان و یکنواخت برای مواد مختلف داخل مخزن، مشاهده می گردد. نتایج بدست آمده در صنایع غذایی و گرمایش مواد غذایی از جمله خشک کردن، پودر کردن و پختن آنها می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, لوله حرارتی, ترموسیفون, محفظه گرمایش, توان ورودی, یکنواختی دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005768,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and نوعی باغبان, سیدحسین and سمانه جعفری},
title = {طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی},
booktitle = {کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران و اولین کنفرانس ملی غدای عملگر},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوله حرارتی، ترموسیفون، محفظه گرمایش، توان ورودی، یکنواختی دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A سمانه جعفری
%J کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران و اولین کنفرانس ملی غدای عملگر
%D 2007

[Download]