حسابدار, سال (2007-7) , صفحات (22-27)

عنوان : Environmental Accounting ( حسابداری زیست محیطی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده اهمیت موضوعات زیست محیطی در آمریکا، تاریخچه مختصری از فعالیت های آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) ، قوانین زیست محیطی و نحوه اجرای آن، الزامات گزارشگری و افشا از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) و کمیته تدوین استانداردهای مالی (FASB) بیان شود و در خاتمه نیز ضرورت تدوین و اجرای حسابداری زیست محیطی در ایران مطرح گردد.

کلمات کلیدی

, حسابداری, حسابداری زیست محیطی, حسابداری محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005822,
author = {نصیرزاده, فرزانه},
title = {Environmental Accounting},
journal = {حسابدار},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1735-0530},
pages = {22--27},
numpages = {5},
keywords = {حسابداری- حسابداری زیست محیطی- حسابداری محیط زیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Environmental Accounting
%A نصیرزاده, فرزانه
%J حسابدار
%@ 1735-0530
%D 2007

[Download]