هفتمین سمینار سراسری حسابداری ایران , 2003-10-23

عنوان : ٍٍٍEnvironmental Accounting ( حسابداری محیط زیست )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

This paper discuss about Environmental Accounting as a tool for better management.

در این مقاله اهمیت رعایت حفظ محیط زیست و ضرورت تدوین و اجرای حسابداری زیست محیطی در ایران مطرح گردید.

کلمات کلیدی

, حسابداری محیط زیست, قانون های زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005851,
author = {نصیرزاده, فرزانه},
title = {ٍٍٍEnvironmental Accounting},
booktitle = {هفتمین سمینار سراسری حسابداری ایران},
year = {2003},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {حسابداری محیط زیست- قانون های زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ٍٍٍEnvironmental Accounting
%A نصیرزاده, فرزانه
%J هفتمین سمینار سراسری حسابداری ایران
%D 2003

[Download]