اولین همایش حسابداری -الزهرا , 2003-10-23

عنوان : Review of Traditional and Modern Techniqes in Evaluation of Capital Projects ( بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ُSeveral and various methods use for evaluation of capital projects in which some of them are traditional and some other are modern.these methods consists of Pay back period, Accounting rate of return,Internal rate of return and net present value.

روشهایی که برای ارزیابی پروژه های سرمایه ای بکار می روند بسیار متنوع هستند. این روشها شامل دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابداری، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص است که در این مقاله نکات ضعف و قوت این روشها و میزان کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, دوره برگشت سرمایه, نرخ بازده حسابداری, نرخ بازده داخلی , ارزش فعلی خالص , شاخص سودآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005852,
author = {نصیرزاده, فرزانه},
title = {Review of Traditional and Modern Techniqes in Evaluation of Capital Projects},
booktitle = {اولین همایش حسابداری -الزهرا},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دوره برگشت سرمایه- نرخ بازده حسابداری- نرخ بازده داخلی - ارزش فعلی خالص - شاخص سودآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Review of Traditional and Modern Techniqes in Evaluation of Capital Projects
%A نصیرزاده, فرزانه
%J اولین همایش حسابداری -الزهرا
%D 2003

[Download]