پژوهشهای هفته پژوهش , 2005-11-22

عنوان : revision in accounting education ( تغییر نگرش در نحوه آموزش حسابداری )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

This paper offers a procces for encouraging change in accounting curricula and discussion concerning teaching, pedagogy and curriculum developement.

این مقاله فرآیند تغییر در مفاد درسی حسابداری و نحوه آموزش حسابداری و تکنولوژی مربوطه را مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, تغییر آموزش حسابداری, بازنگری مواد درسی, تکنولوژی در آموزش حسابداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005853,
author = {نصیرزاده, فرزانه},
title = {revision in accounting education},
booktitle = {پژوهشهای هفته پژوهش},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییر آموزش حسابداری- بازنگری مواد درسی- تکنولوژی در آموزش حسابداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T revision in accounting education
%A نصیرزاده, فرزانه
%J پژوهشهای هفته پژوهش
%D 2005

[Download]