ششمین کنفرانس سراسری هوافضای ایران , 2007-02-28

عنوان : تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق ( تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق )

نویسندگان: ثابتی , درویزه , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این طرح پژوهشی یک متد تحلیلی جدید جهت آنالیز استاتیکی صفحات مرکب هوشمند در شرایط مرزی مختلف ارائه شده است. نتایج این تحلیل میتواند یک مرجع مناسب جهت صحهگذاری نتایج سایر محققین باشد. سازه بکار رفته در این طرح کامپوزیتی با پایه گرافیت اپوکسی است که با دو لایه پیزوالکتریک بعنوان محرک، هوشمند شده بنا شده است. میدان (FSDT) است. فرمولاسیون مکانیکی این تحلیل بر پایه تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول الکتریکی نیز ثابت فرض گردیده است. در این روش نوین، از سریهای دوگانه فوریه و تبدیلات استوکس سود جسته شده است، همچنین معادلات الکترومکانیکی دوبعدی و معادلات پایهای پیزوالکتریک، استخراج و در قالب روش نوین حاضر ارائه شده است. روش نوین حاضر سادهتر از سایر روشهای مرتبط میباشد. مزیت اصلی آن سادگی محاسبه تنشها، نیروها و ممان- های در شرایط مرزی مختلف میباشد.

کلمات کلیدی

, محرک, پیزوالکتریک, کامپوزیت هوشمند, ورقهای چندلایه, تبدیل استوکس, سری فوریه دوگانه, تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005865,
author = {ثابتی and درویزه and طهانی, مسعود},
title = {تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق},
booktitle = {ششمین کنفرانس سراسری هوافضای ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محرک، پیزوالکتریک، کامپوزیت هوشمند، ورقهای چندلایه، تبدیل استوکس، سری فوریه دوگانه، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق
%A ثابتی
%A درویزه
%A طهانی, مسعود
%J ششمین کنفرانس سراسری هوافضای ایران
%D 2007

[Download]