چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2006-05-24

عنوان : ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف ( ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف )

نویسندگان: درویزه , ثابتی , مسعود طهانی , انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این طرح پژوهشی یک متد تحلیلی جدید جهت آنالیز استاتیکی صفحات مرکب هوشمند در شرایط مرزی مختلف ارائه شده است. نتایج این تحلیل میتواند یک مرجع مناسب جهت صحهگذاری نتایج سایر محققین باشد. سازه هوشمند بکار رفته در این طرح این ماده پایه گرافیت اپوکسی با دو لایه پیزوالکتریک بعنوان محرک، تشکیل شده بنا شده است. میدان (FSDT) است. فرمولاسیون مکانیکی این تحلیل بر پایه تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول الکتریکی نیز ثابت فرض گردیده است. در این روش نوین از سریهای دوگانه فوریه و تبدیلات استوکس سود جسته شده است، همچنین معادلات الکترومکانیکی دوبعدی و معادلات پایهای پیزوالکتریک، استخراج در قالب روش نوین حاضر ارائه شده است. روش نوین حاضر سادهتر از سایر روشهای مرتبط میباشد. مزیت اصلی آن سادگی محاسبه تنشها، نیروها و ممان- های در شرایط مرزی مختلف میباشد.

کلمات کلیدی

, محرک, پیزوالکتریک, کامپوزیت هوشمند, ورقهای چندلایه, تبدیل استوکس, سری فوریه دوگانه, تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005871,
author = {درویزه and ثابتی and طهانی, مسعود and انصاری},
title = {ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {محرک، پیزوالکتریک، کامپوزیت هوشمند، ورقهای چندلایه، تبدیل استوکس، سری فوریه دوگانه، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف
%A درویزه
%A ثابتی
%A طهانی, مسعود
%A انصاری
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2006

[Download]