دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی , 1998-03-21

عنوان : ( عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران )

نویسندگان: علی دریجانی , محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005884,
author = {علی دریجانی and قربانی, محمد},
title = {عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران},
booktitle = {دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی},
year = {1998},
location = {کرج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران
%A علی دریجانی
%A قربانی, محمد
%J دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی
%D 1998

[Download]