شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , پیام سلطانی , محمد مهدی طاهریان , رضا مصطفایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل

کلمات کلیدی

طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005900,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and سلطانی, پیام and محمد مهدی طاهریان and رضا مصطفایی},
title = {طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A سلطانی, پیام
%A محمد مهدی طاهریان
%A رضا مصطفایی
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]