هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , ستار مالکی , عطیه اندخشیده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005902,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and مالکی, ستار and اندخشیده, عطیه},
title = {مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A مالکی, ستار
%A اندخشیده, عطیه
%J هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]