هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , ندا نیک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده شیمی ارتعاشاتی است که در سیستم فرود هواپیما در هنگام حرکت روی باند، فرود و یا پرواز کردن از روی باند بوجود می آید. تحقیقات قبلی بر روی این مسئله با در نظر گرفتن مدل خطی صورت گرفته است، درحالی که شیمی ماهیتی کاملا غیرخطی دارد. در این مقاله هدف تحلیل سیستم 4 درجه آزادی شیمی چرخ هواپیما به کمک روش تحلیلی بالانس هارمونیکی افزایشی است؛ روش مذکور در حل مسائل با غیر خطی زیاد از دقت مطلوبی برخوردار می باشدکه مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج شبیه سازی عددی مؤید این مطلب می باشد.

کلمات کلیدی

, روش بالانس هارمونیکی افزایشی , ارتعاشات غیر خطی , شیمی چرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005904,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and نیک مهر, ندا},
title = {مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش بالانس هارمونیکی افزایشی - ارتعاشات غیر خطی - شیمی چرخ هواپیما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A نیک مهر, ندا
%J هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]