پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007، , 2007-05-14

عنوان : ( محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای )

نویسندگان: حمید معین فرد , انوشیروان فرشیدیان فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005909,
author = {معین فرد, حمید and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای
%A معین فرد, حمید
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،
%D 2007

[Download]