چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ISME2006 , 2006-05-14

عنوان : ( پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , احمد رفسنجانی عباسی , سعید عباسیون ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005911,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and رفسنجانی عباسی, احمد and عباسیون, سعید},
title = {پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ISME2006},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A رفسنجانی عباسی, احمد
%A عباسیون, سعید
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ISME2006
%D 2006

[Download]