دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004 , 2004-05-13

عنوان : ( بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری.... )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سید مهدی حسینی فراش ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005918,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and سید مهدی حسینی فراش},
title = {بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری....},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری....
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A سید مهدی حسینی فراش
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004
%D 2004

[Download]