دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004 , 2004-05-13

عنوان : ( مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حمید دلیر , محمدهادی مهدوی , سارا شایان امین ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005919,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and دلیر, حمید and مهدوی, محمدهادی and شایان امین, سارا},
title = {مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling)},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling)
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A دلیر, حمید
%A مهدوی, محمدهادی
%A شایان امین, سارا
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، ISME2004
%D 2004

[Download]