ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، SMEIR , 2003-12-29

عنوان : ( یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حمید دلیر , سارا شایان امین ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005920,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and دلیر, حمید and شایان امین, سارا},
title = {یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling)},
booktitle = {ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، SMEIR},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling)
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A دلیر, حمید
%A شایان امین, سارا
%J ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، SMEIR
%D 2003

[Download]