یازدهمین کنفرانس سالانه و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ،ISME2003 , 2003-05-14

عنوان : ( فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع * )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سید مهدی حسینی فراش ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005922,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and سید مهدی حسینی فراش},
title = {فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع *},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سالانه و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ،ISME2003},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع *
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A سید مهدی حسینی فراش
%J یازدهمین کنفرانس سالانه و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ،ISME2003
%D 2003

[Download]