فولاد, سال (2007-7)

عنوان : ( بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , بقالیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

111

کلمات کلیدی

111
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005951,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم and بقالیان},
title = {بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815},
journal = {فولاد},
year = {2007},
month = {July},
issn = {****-0033},
keywords = {111},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A بقالیان
%J فولاد
%@ ****-0033
%D 2007

[Download]