فولاد, سال (2007-7)

عنوان : ( تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری )

نویسندگان: سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , مریم کلاته عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری تاثیر دارند.

کلمات کلیدی

, محیط کوئنچ, دمای تمپر , عملیات حرارتی , فولاد AIsl4815H , مته حفاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005952,
author = {سجادی, سیدعبدالکریم and زبرجد, سیدمجتبی and مریم کلاته عربی},
title = {تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری},
journal = {فولاد},
year = {2007},
month = {July},
issn = {****-0033},
keywords = {محیط کوئنچ- دمای تمپر - عملیات حرارتی - فولاد AIsl4815H - مته حفاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A مریم کلاته عربی
%J فولاد
%@ ****-0033
%D 2007

[Download]