13 دهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2005-04-30

عنوان : ( شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

111

کلمات کلیدی

111
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005954,
author = {زبرجد, سیدمجتبی},
title = {شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود},
booktitle = {13 دهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {111},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J 13 دهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک
%D 2005

[Download]