همایش شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی ایران , 1997-03-22

عنوان : ( عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing )

نویسندگان: محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005976,
author = {قربانی, محمد},
title = {عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing},
booktitle = {همایش شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی ایران},
year = {1997},
location = {کرج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing
%A قربانی, محمد
%J همایش شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی ایران
%D 1997

[Download]