اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایارن , 1993-03-21

عنوان : ( برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه )

نویسندگان: محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005977,
author = {قربانی, محمد},
title = {برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه},
booktitle = {اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایارن},
year = {1993},
location = {کرج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه
%A قربانی, محمد
%J اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایارن
%D 1993

[Download]