چهارمین کنفرانس شیلات ایران , 1992-03-21

عنوان : ( توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی )

نویسندگان: محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005979,
author = {قربانی, محمد},
title = {توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیلات ایران},
year = {1992},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی
%A قربانی, محمد
%J چهارمین کنفرانس شیلات ایران
%D 1992

[Download]