دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 1998-03-21

عنوان : ( ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس )

نویسندگان: بهاءالدین نجفی , محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005983,
author = {بهاءالدین نجفی and قربانی, محمد},
title = {ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس},
booktitle = {دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {1998},
location = {کرج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس
%A بهاءالدین نجفی
%A قربانی, محمد
%J دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 1998

[Download]