علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-4) , صفحات (89-95)

عنوان : ( عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع ابداعات اختراعات و از جمله نیروی ماشین در کشاورزی توان بسیار بالا و بالقوه ای را ایجاد کرده است . در این تحقیق ایجاد انگیزه کافی برای سرمایه گذاران متقاضیجهت مشارکت در امر توسعه شرکتهای خدمات مکانیزه و کشاورزان برای تشکیل این شرکتها استفاده از فارغ اتحصیلان ماشینهای کشاورزی برای ساماندهی شرکتها و پرداخت تسهیلات یارانه ای به این شرکتها جهت تجهیز خود پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی

, lکارائی , خدمات مکانیزه کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005990,
author = {بیاتی, محمدرضا and قربانی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {89--95},
numpages = {6},
keywords = {lکارائی ، خدمات مکانیزه کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان
%A بیاتی, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]