دومین کنگره ملی عمران، دانشگاه علم وصنعت , 2005-05-01

عنوان : ( تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , علیرضا تجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تقویت خمشی تیرهای بتن‌مسلح با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف(FRP)مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوازده عدد نمونه تیر آزمایشگاهی به عرض مقطع ١٥٠ میلیمتر، ارتفاع ٢٠٠ میلیمتر و طول ٢٠٠٠ میلیمتر با درصدهای مختلف فولاد کششی (مقطع با ‌فولاد‌کم، متوسط و زیاد) ساخته‌شد. نه نمونه با ورقهای پلیمری الیافی کربنی تقویت‌شدند و سه نمونة دیگر به عنوان نمونة کنترلی تقویت‌نشده مورد آزمایش قرار‌گرفتند. پهنا و تعداد لایه‌های ورقهای پلیمری الیافی در نمونه‌های مختلف متفاوت در نظرگرفته شده‌ بود. آزمایشها به صورت خمش چهار نقطه‌ای انجام‌شد. نمونه‌های تقویت‌شده نسبت به نمونه‌های کنترلی دارای مقاومت و سختی خمشی بیشتر وشکل‌پذیری تغییرمکانی کمتری بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روابط طراحی دو آیین‌نامه ACI440.2R-02آمریکا و ISIS کانادا اثر تقویت کنندگی ورق های (FRP) در مقاومت تیرهای خمشی با فولاد‌کم را دست‌ بالا برآورد می کند.

کلمات کلیدی

, ورقهای پلیمری الیافی, بتن‌مسلح, تقویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005992,
author = {اصفهانی, محمدرضا and تجری, علیرضا},
title = {تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف},
booktitle = {دومین کنگره ملی عمران، دانشگاه علم وصنعت},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورقهای پلیمری الیافی، بتن‌مسلح، تقویت خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف
%A اصفهانی, محمدرضا
%A تجری, علیرضا
%J دومین کنگره ملی عمران، دانشگاه علم وصنعت
%D 2005

[Download]