پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2005-03-21

عنوان : ( رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم )

نویسندگان: محمد قربانی , سید صفدر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله برآورد رشد بهره وری کل، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم ایران با استفاده از داده های طولی برای دوره زمانی 81-1377 می باشد. برای محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست از تحلیل فراگیر داده استفاده شد که با توجه به هدف مطالعه ، بهره وری را به دو مولفه تغییر فنی و تغییر کارایی تجزیه می کند. نتایج نشان می دهد که بهبودی در رشد بهره وری کل (رشد مثبت) وجود ندارد و تغییر در بهره وری کل عوامل تولید عمدتا توسط تغییر کارایی توضیح داده می شود. این مطالعه سرمایه گذاری بیشتر در زیر ساختها و آموزش ، انتقال تکنولوژی مناسب به ویژه تراکتور، توجه به نهاده های زیستی در فرایند تولید و تقویت حاصلخیزی خاک را به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بهره وری کل عوامل تولید, شاخص مالم کوئیست , گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005998,
author = {قربانی, محمد and سید صفدر حسینی},
title = {رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم},
booktitle = {پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {بهره وری کل عوامل تولید، شاخص مالم کوئیست ، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم
%A قربانی, محمد
%A سید صفدر حسینی
%J پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2005

[Download]