سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از مواد آلی در کشاورزی , 2008-03-20

عنوان : ( کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) )

نویسندگان: محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کاربرد نظام پیشنهادی ودیعه- باز پرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد از دو بعد پذیرش و درآمدزایی با استفاده از اطلاعات میدانی حاصل از 198 خانوار بررسی شده است . نتایج مطالعه نشان داد که خانوارها با اجرای نظام ودیعه - بازپرداخت کامل بسیار موافق می باشند. با اجرای نظام ودیعه - بازپرداخت کامل برای کالاهای مختلف (با دوام و کم دوام ) درآمد پایدار بسیار بالایی ( 800 میلیارد ریال در سال ) جذب سازمان بازیافت و تبدیل مواد می شود که بازگشت آن به ویژه برای کالاهای با دوام نیازمند زمان بسیار طولانی است . این نظام شرایطی را فراهم می آورد که بخشی از ودیعه پرداخت شده به صورت گردش مالی در اختیار شهرداری باشد. این مطالعه اجرای نظام ودیعه – بازپرداخت، ایجاد مراکز خرید سب ز برای تحویل گرفتن مواد بازیافتی، ایجاد بازار برای محصولات بازیافتی و کارگاه ها ی کوچک در سطح روستاها برای تبدیل کالاهای قابل بازیافت به محصولات قابل مصرف و ایجاد مرکز اطلا ع رسانی دوسویه برای جمع‏آوری زباله های حجیم را به عنوان راهکار ارایه کرده است .

کلمات کلیدی

, زباله, نظام ودیعه – بازپرداخت, درآمد, مراکز خرید سبز و مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006002,
author = {قربانی, محمد},
title = {کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی)},
booktitle = {سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از مواد آلی در کشاورزی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {زباله، نظام ودیعه – بازپرداخت، درآمد، مراکز خرید سبز و مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی)
%A قربانی, محمد
%J سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از مواد آلی در کشاورزی
%D 2008

[Download]