پنجمین کنفرانس علوم باغبانی کشور , 2005-03-21

عنوان : ( بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی )

نویسندگان: محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006007,
author = {قربانی, محمد},
title = {بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس علوم باغبانی کشور},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی
%A قربانی, محمد
%J پنجمین کنفرانس علوم باغبانی کشور
%D 2005

[Download]