اولین همایش حبوبات کشور , 2005-03-21

عنوان : ( برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , سیدباقر میربمانی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006008,
author = {قربانی, محمد and میربمانی یزدی, سیدباقر},
title = {برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان},
booktitle = {اولین همایش حبوبات کشور},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A میربمانی یزدی, سیدباقر
%J اولین همایش حبوبات کشور
%D 2005

[Download]