بین المللی علوم مهندسی, سال (1999-2)

عنوان : ( شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006025,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {1999},
month = {February},
issn = {1018-7375},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن
%A طارقیان, حامدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 1999

[Download]