دانش و توسعه, سال (2007-10)

عنوان : ( پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی )

نویسندگان: مهدی غضنفری , محمد علی شفیعها , حامدرضا طارقیان , مجتبی شاکری روش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تت

کلمات کلیدی

تت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006026,
author = {مهدی غضنفری and محمد علی شفیعها and طارقیان, حامدرضا and شاکری روش, مجتبی},
title = {پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
month = {October},
issn = {2008-1456},
keywords = {تت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی
%A مهدی غضنفری
%A محمد علی شفیعها
%A طارقیان, حامدرضا
%A شاکری روش, مجتبی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]