بین المللی علوم مهندسی, سال (1997-2)

عنوان : ( کنترل کیفیت سیستم M/G/1 )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006034,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {کنترل کیفیت سیستم M/G/1},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {1997},
month = {February},
issn = {1018-7375},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل کیفیت سیستم M/G/1
%A طارقیان, حامدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 1997

[Download]