بین المللی علوم مهندسی, سال (1998-2)

عنوان : ( روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006035,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {1998},
month = {February},
issn = {1018-7375},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی
%A طارقیان, حامدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 1998

[Download]