بین المللی علوم مهندسی, سال (1999-2)

عنوان : ( طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C

کلمات کلیدی

طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006036,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {1999},
month = {February},
issn = {1018-7375},
keywords = {طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C
%A طارقیان, حامدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 1999

[Download]