اندیشه آماری, سال (1998-2)

عنوان : ( مولد فرایند پواسون زمان متغیر )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خحهع

کلمات کلیدی

اتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006037,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {مولد فرایند پواسون زمان متغیر},
journal = {اندیشه آماری},
year = {1998},
month = {February},
issn = {۱۰۲۶-۸۹۴۴},
keywords = {اتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولد فرایند پواسون زمان متغیر
%A طارقیان, حامدرضا
%J اندیشه آماری
%@ ۱۰۲۶-۸۹۴۴
%D 1998

[Download]