اولین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی , 1993-06-22

عنوان : ( مولد برنامه شبیه سازی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006039,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {مولد برنامه شبیه سازی},
booktitle = {اولین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی},
year = {1993},
location = {تبریز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مولد برنامه شبیه سازی
%A طارقیان, حامدرضا
%J اولین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی
%D 1993

[Download]