سومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان , 1996-08-22

عنوان : ( یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006040,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر},
booktitle = {سومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان},
year = {1996},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر
%A طارقیان, حامدرضا
%J سومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان
%D 1996

[Download]