پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به لزوم ایجاد شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی برای اجرای طرحهای مکانیزاسیون و رسیدن به اهداف آن، ضرورت دارد مشکلات و محدودیتهای مربوط به این شرکتها مورد بررسی قرار گیرد. از این رو مطالعه‌ای میدانی بر روی73 شرکت خدمات مکانیزه کشاورزی در استانهای خراسان انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که این مشکلات بطور کلی به وضعیت ماشینهای کشاورزی و محیط عمل آنها یعنی اراضی زراعی و باغی، سیاستهای مکانیزاسیون، کشاورزان بهره‌بردار، تهیه لوازم یدکی سوخت و تنظیم ماشینهای کشاورزی، نبود و کمبود تراکتور سنگین، ادوات خاص وراننده ماهر ماشینهای کشاورزی، اندازه اراضی و یکپارچه سازی آنها،‌ نوع خاک، زمین و عوارض آن مربوط می‌شود. با توجه به یافته‌های این مطالعه و به منظور رفع مشکلات شرکتهای مذکور، پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و تحویل ماشینهای کشاورزی به خصوص تراکتور و کمباین از طریق سهمیه‌های دولتی، هماهنگی بین نهادهای مرتبط با این شرکتها و عدم تأخیر در اجرای تعهدات ایشان نسبت به شرکتها و انجام تحقیقاتی برای یافتن تناسب بازده تولید با عوامل تولید در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی ضروری است. واژه های کلیدی: مکانیزاسیون کشاورزی واحدهای کشاورزی، تشکلهای مکانیزه کشاورزی، شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی.

کلمات کلیدی

, مکانیزاسیون کشاورزی واحدهای کشاورزی, تشکلهای مکانیزه کشاورزی, شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006052,
author = {بیاتی, محمدرضا and قربانی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکانیزاسیون کشاورزی واحدهای کشاورزی، تشکلهای مکانیزه کشاورزی، شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان
%A بیاتی, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]