دومین کنفرانس آمار ایران , 1994-08-23

عنوان : ( بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006060,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K},
booktitle = {دومین کنفرانس آمار ایران},
year = {1994},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K
%A طارقیان, حامدرضا
%J دومین کنفرانس آمار ایران
%D 1994

[Download]