بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور , 1995-03-27

عنوان : ( مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006062,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور},
year = {1995},
location = {کرمان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی
%A طارقیان, حامدرضا
%J بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور
%D 1995

[Download]