اولین همایش مدیریت صنعتی , 2001-05-16

عنوان : ( طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006063,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن},
booktitle = {اولین همایش مدیریت صنعتی},
year = {2001},
location = {قزوین - دانشگاه آزاد اسلامی, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن
%A طارقیان, حامدرضا
%J اولین همایش مدیریت صنعتی
%D 2001

[Download]